Ilmoittaudu merialan erikoistumiskoulutukseen
             
 
  Merialan erikoistumiskoulutus

Koulutus on tarkoitettu meriteollisuudesta, meri-, satama- ja logistiikka-alasta kiinnostuneille henkilöille, jotka ovat suorittaneet korkeakoulu- tai ammattikorkeakoulututkinnon, aiemman opistoasteen tutkinnon, muun soveltuvan korkeakoulututkinnon tai vastaavan osaamisen muulla tavoin saavuttaneille.

Se koostuu merialan uusimmista aiheista sekä logistiikan, että tekniikan puolelta.

Koulutuksen tuottaa 5 merialan oppilaitosta:
Turun yliopisto Teknillinen tiedekunta
Turun yliopisto Brahea keskus / MKK
Satakunnan ammattikorkeakoulu
Yrkehögskolan Novia
Kaakkois-Suomen ammattikorkeakoulu

Koulutuksen sisältö:

Syksy 2021
1.Meriklusterin kokonaisuus ja aloitushaastattelu 5 op., MKK

Kevät 2022
1. Merenkulun uudet teknologiat 5 op., SAMK
2. Johdatus merenkulun ja satamatoimintojen kyberturvallisuuteen 5 op., XAMK

Syksy 2022
1. Autonomous Vessels – Automation 5 op., Novia
2. Mentorointi 2 op. , MKK
3. Harjoitustyökurssi 5 op. TY, Teknillinen tiedekunta

Kevät 2023
1. Loppuraportti ja loppuhaastattelu 3 op., MKK


Koulutukseen haetaan vieressä olevalla sähköisellä hakulomakkeella.

Hakuaika alkaa 3.5.2021 ja päättyy 30.9.2021.

Hakulomakkeessa vastataan lyhyesti kysymyksiin:
1. Miksi haet erikoistumiskoulutukseen ja mitä hyötyä sen suorittamisesta on työyhteisöllesi?
2. Mitä hyötyä erikoistumiskoulutuksen suorittamisesta on oman asiantuntijuutesi kehittymiselle?

Hakemukseen tulee liittää (esim. skannattuna) seuraavat dokumentit:
- tutkintotodistus/-todistukset, josta hakuedellytyksenä oleva koulutus käy ilmi - CV, josta aikaisempi työkokemus käy ilmi

Valintamenettely
Osallistujat valitaan hakukriteerit täyttävistä hakijoista koulutustaustan, työkokemuksen ja hakulomakkeen kysymyksiin saatujen vastausten perusteella.

Tulosten julkaiseminen ja opiskeluoikeuden käyttö
Valinnan tulos julkaistaan viimeistään 15.10.2021 ja siitä tiedotetaan hakeneille sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.

Mikäli peruutuksia tulee, lähetetään varasijalta koulutukseen valitulle tieto hyväksymisestä sähköpostitse hakulomakkeessa ilmoitettuun osoitteeseen.
Valintaan tyytymätön voi osoittaa perustellun, kirjallisen oikaisupyynnön teknilliselle tiedekunnalle 14 päivän kuluessa tulosten julkaisemisesta.

Lisätietoja
Koulutukseen hyväksytyn on ilmoitettava 15.11.2021 mennessä opiskelupaikan vastaanottamisesta tai peruuttamisesta lomakkeella. Linkki lomakkeeseen lähetetään hyväksymissähköpostin mukana.
Mikäli vahvistusta ei saada 15.11.2021 mennessä, katsotaan hyväksytyn luopuneen opiskelupaikastaan. Paikan vastaanottaneille perustetaan opiskeluoikeus Turun yliopiston teknillisen tiedekunnan opiskelijaksi.

Koulutuksen sisältö, suorittaminen ja opiskelijavalinta: koulutuspäällikkö Eija Velin, eija.velin@utu.fi, p. 050 5311600
Ellet halua tietoa MKK:n tilaisuuksista, laitathan viestiä mahelu@utu.fi


----------------------------------------------------------------------------------------


 
 
  1.11.2021 - 31.03.2023

30 opintopisteen laajuinen ja se suoritetaan 1,5 vuoden aikana

Koulutuksessa on lähipäiviä oppilaitoksissa, mutta se on mahdollista suorittaa myös etäopiskeluna

Koulutus on OKM:n rahoittama ja se on opiskelijoille ilmainen

Lisätiedot: Eija Velin, puh. 050-5311600, eija.velin@utu.fi
 
UTU logo MKK logo Brahea logo
Merenkulkualan koulutus- ja tutkimuskeskus
Sjöfartsbranschens utbildnings- och forskningscentral
Centre for Maritime Studies
Read More http://mkk.utu.fi | http://mkkevents.utu.fi
http://mkk.utu.fi/ © Powered by eMail Direct